Categories

Ordningsregler

Jag uppmanar och välkomnar alla som besöker min blogg att kommentera det jag skriver om här. Det finns, emellertid, en del mer och mindre generella regler som jag ber er att iaktta:

  • Min grundinställning är att inga kommentarer ska raderas. Detta gäller naturligtvis även kommentarer från meningsmotståndare, även om jag finner åsikterna som framförs provocerande. Det är min uppfattning att om någon går till angrepp mot mig personligen i mina kommentarer, är detta ett bevis på att jag trampat på en öm tå (bra!) och sådana kommentarer får därför också ligga kvar.

Till denna grundregel finns det ett gäng undantag:

  • Kommentarer som på något sätt bryter mot lagen eller uppmanar till lagbrott, eller länkar till sådant material, måste jag naturligtvis radera.
  • All reklam och annonsering raderas. Däremot är det givetvis välkommet att länka till sin egen blogg eller personliga hemsida i för ändamålet avsett fält.
  • Kommentarer där innehållet inte har någonting med inlägget de ligger under att göra raderas. Personlig korrespondens till mig tar jag gärna emot via e-post.
  • Inlägg från personer som själva ofta raderar eller redigerar inlägg från meningsmotståndare på sina bloggar raderas. “Respektera mina åsikter så respekterar jag dina.”

Om en kommentar omfattas endast delvis av någon av de ovanstående undantagen så redigerar jag den så att den blir godtagbar. Detta gäller exempelvis då någon har skrivit en fullt legitim kommentar men lagt in en olämplig länk.

Det sista undantaget har tillkommit på grund av att vissa personer på extremvänsterkanten, vars namn jag inte behöver nämna här, finner det acceptabelt att i sina bloggar radera, redigera och förvaska meningsmotståndares (typ mina) kommentarer, även fullt legitima sådana. Jag kan inte under acceptera att sådana människor, som saknar all respekt för andras åsikter, ges fritt spelrum i min blogg när jag inte ges samma möjlighet i deras.

Med förhoppningar om en fri och livlig diskussion, adjö!

One reply on “Ordningsregler”